Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Hartanah

Bahagian Pembangunan Perniagaan dan Pelaburan Hartanah

Memastikan pengurusan sumber nilai harta wakaf dapat menghasilkan pulangan yang menjamin masa depan umat Islam di Pulau Pinang.

En Kamaluddin bin Darus

Pegawai Eksekutif / Executive Officer

En Ahmad Zamir bin Mohd Zaki

Penolong Pegawai Eksekutif / Executive Assistant

En Muhamad Firdaus bin Kamarudin

Penolong Pegawai Eksekutif / Executive Assistant

Cik Nur Liyana binti Abdul Hamid

Penolong Pegawai Eksekutif / Executive Assistant

En Hisham bin Haron

Penyelia Bangunan / Building Supervisor

En Mohamad Syairani bin Mohd Pirdaus

Penyelia Bangunan / Building Supervisor