Dana Wakaf Tunai

Mengumpulkan dana serta peruntukkan dalam bentuk kecairan wang tunai yang dilihat penting pada masa kini yang dapat digunakan untuk pembangunan ummah secara keseluruhan yang ditukarkan ke dalam bentuk kekal agar ia berterusan  dan  dapat dimanfaatkan.