Bahagian Penyelidikan & Kelestarian Sosial

Bahagian Pemasaran dan Komunikasi Strategik

Melakukan penyelidikan dan pembangunan bagi aktiviti berkaitan pelaburan patuh syariah di negeri Pulau Pinang yang dapat menjana pendapatan dan ekonomi pada masa depan.

En Mohd Yunus Safuan bin Soleh

Pegawai Eksekutif / Executive Officer

En Abdul Samad bin Abdul Rahman

Penolong Pegawai Eksekutif / Executive Assistant