Lembaga Pengarah Wakaf Pulau Pinang

Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAINPP) ditubuhkan menurut kuasa Seksyen 4 Undang-Undang Pentadbiran Agama Islam Tahun 1959 (Pindaan 2004) bagi menasihati Yang di-Pertuan Agong dalam perkara berkaitan dengan agama Islam. Pentadbiran wakaf sebelum wujudnya MAINPP ditadbir oleh Hindu And Muslim Endowment Board 1901 manakala MAINPP hanya mewujudkan bahagian-bahagian secara khusus bagi mengawal selia hal ehwal pentadbiran pada akhir tahun 80-an.

Di bawah struktur organisasi MAINPP, unit wakaf berada setaraf dengan unit pentadbiran dan kewangan, sumber am, undang-undang, pembangunan, pelaburan dan akaun. Manakala struktur dalaman unit wakaf hanya terdiri daripada ketua bahagian wakaf yang mengurus wakaf secara keseluruhan, dibantu penolong tadbir pengurusan tanah, asset dan hal ehwal ekonomi. Majlis Agama Islam Pulau Pinang (MAIPP) telah menubuhkan anak syarikatnya iaitu Wakaf Pulau Pinang Sdn. Bhd. bagi menguruskan hartanah Wakaf di bawah pentadbiran MAINPP.

YB. DATO' DR. MOHAMAD BIN HAMID

PENGERUSI

Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang merangkap Yang Dipertua Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang  (MAINPP)

YBHG. DATO’ DR. ROSLAN BIN AHMAD

AHLI JAWATANKUASA

Timbalan Yang Dipertua MAINPP

YB. TUAN HAJI RASHIDI BIN ZAINOL

AHLI JAWATANKUASA

EXCO Perdagangan, Pembangunan Keusahawanan & Luar Bandar

YBHG. DATO’ SERI DR. HJ WAN SALIM BIN WAN MOHD NOOR

AHLI JAWATANKUASA

Mufti Negeri Pulau PinangYBHG. DATO’ HAJI MAKTAR BIN HJ SHAPEE

AHLI JAWATANKUASA

Ahli Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang


YBHG. DATO’ ZULKEFLI BIN SAAD

AHLI JAWATANKUASA

Aktivis Masyarakat

YBHG. DATO’ JEFFRI BIN SALIM

AHLI JAWATANKUASA

Usahawan

YBRS. EN. YUSRI BIN ISAHAK

AHLI JAWATANKUASA

Ahli Perniagaan & Aktivis Masyarakat YBRS. ENCIK AHMAD RIZAL BIN ABD HAMID

AHLI JAWATANKUASA

Peguambela & Peguamcara

YBRS. ENCIK MOHAMMAD SAHAR BIN MAT DIN

AHLI JAWATANKUASA

Presiden Dewan Perdagangan Islam Malaysia