Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia

Bahagian Pentadbiran dan Sumber Manusia

Memastikan semua urusan pentadbiran dan pengurusan sumber manusia berjalan lancar.

Pn Nurul Hidayah binti Nordin

Pegawai Eksekutif / Executive Officer