Bahagian Kewangan & Akaun

Pn. Nor fatimah binti Ariffin

Pengurus

Tel: 04-2519720
Emel: fatimah@wakafpenang.com.my

Pn. Siti Zarifah binti Zakaria

Penolong Pegawai Eksekutif

Tel: 04-2519720
Emel: sitizarifah@wakafpenang.com.my

Cik Nur Syafiqah binti Zubir

Penolong Pegawai Eksekutif

Tel: 04-2519720
Emel: syafiqahz@wakafpenang.com.my